© SE&JS ENG  
  Ilmunud raamatudIlmumiselEnimtuntud raamatud  
       
 

2021. aasta kevadel


Vello Salo. Pühitse neid tõega.
Loengud ja kõned. 1. köide

Koostaja Ivar Tröner
Toimetajad Anu Saluäär ja Sirje Endre


Teos koondab katoliku kiriku vaimuliku, teoloogiadoktori, literaadi ja ajaloolase Vello Salo Tartu Ülikooli usuteaduskonnas peetud loenguid, valiku kõnesid isamaa ja piibelliku armastuse teemal, filosoofilisi märkmeid, esseid ja vaimulikke mõtisklusi. Teos on varustatud kommentaaridega.
Raamatule kirjutab eessõna kirjanik Viivi Luik, kes analüüsib Vello Salo kui teoloogi, sõbra, filosoofi ja pedagoogi tegevust ning selle tähendust Eesti ühiskonnale paljude aastate jooksul.

Vello Salo elukäigust kirjutab Anu Saluäär raamatus „Vello Salo: Palved ja hommikumõtisklused” (Kirjastus SE&JS, detsember 2020):
Koolipoisina Viljandimaalt Lalsist Soome sõtta, Soomest Saksamaale, „Tšehhi põrgust” Rooma, Igavesse Linna. Reaalainete õpingud Fribourg’is ja Amsterdamis, teoloogiaõpingud Roomas, Münsteris, Jeruusalemmas. Vatikani Raadio eestikeelsete saadete toimetaja. Ühemehekirjastus „Maarjamaa”. Vana ja Uue Testamendi professor Mosulis, Iraagis. 1976 – teoloogiadoktor. 1976–1991 Vana Testamendi professor Torontos, Kanadas. Alates 1993 – Tartu ja Tallinn. Külalisprofessor Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. 2001. aastast kuni surmani Uue Pirita kloostri preester, isa Vello.

 

Linnart Mäll. Tegu ja Vili.
2. köide. (Tööpealkiri.)

2018. aastal ilmus kirjastuselt SE&JS Linnart Mälli raamat „Tõe tee”, väljapaistva orientalisti mõttevaramu 1. köide (koostaja Ivar Tröner, toimetajad Märt Läänemets ja Teet Toome). Kogumikus ilmus valik Eesti mõtteloo suurmehe Linnart Mälli (1938–2010) mõtetest ja märkmetest, mis polnud kirjalikul kujul varem eesti lugejani jõudnud. Raamat sisaldas filosoofilisi mõtisklusi elust, inimesest, keelest, ühiskonnast, poliitikast jne.

2021. a. kevadel ilmuv Linnart Mälli mõttevaramu 2. köide sisaldab kolm loengutsüklit, mida orientalistika suurkuju, maailmamainega teadlane Linnart Mäll pidas Budismi Instituudis: „Budismi pühakirjad” (kevadel 2002), „Budismi ajalugu” (sügisel 2003) ja „Budismi põhimõisted” (kevadel 2004). Lisaks leiavad teoses avaldamist Mälli 1992. aastal Tartu Ülikoolis esitatud mahuka loengutsükli „India religioonid” tekstid.

Nimetatud loenguseeriad annavad eesti lugejale üksikasjalist teavet Ida kultuuriloo nii tundmatutest kui ka teadaolevatest aspektidest. Ilmuvas loengute raamatus avaneb Linnart Mäll taas kui hiilgav teadlane ning veenev õpetaja. Ida õpetustest, eriti budismist, mida ta oma akadeemilises tegevuses uuris, tegi ta endale eetiliste tõekspidamiste aluse ja eluviisi, see peegeldub hästi ka uues teoses. Tekst on ainupäraselt rikas. Nagu oli 1. köites, kõneleb Õpetaja Linnart Mäll ka siin väga otsekoheselt ja siiralt oma lugejaga. Tema aegumatud mõtted ja tähelepanekud avavad meile Ida-mõtteloo selle sügavuses ja suuruses.

Linnart Mälli 2. köite käsikirja koostaja on Ivar Tröner
Erialaselt on toimetanud ja varustanud kommentaaridega Märt Läänemets ja Teet Toome
Toimetajad Anu Saluäär ja Sirje Endre

 

Riho Nõmmik. Kaks teed teaduses.
Artiklite kogumik.

Toimetajad Sirje Endre ja Katre Scott-Hopkins

Moskva Ülikooli füüsikateaduskonna 1960. aastal lõpetanud nimeka eesti füüsiku Riho Nõmmiku (1936) artiklite ja esseede kogu. Füüsika-matemaatikadoktor (1998). Ta on tuntumaid eesti rahvusest kosmoseteadlasi. Riho Nõmmik on aastatel 1964–1968 töötanud Eesti NSV Teaduste Akadeemia Füüsika ja Astronoomia Instituudis (Tõraveres) ja seejärel pikemalt, aastatel 1969–2017, Moskva Ülikooli tuumafüüsika instituudis. Lugeja saab raamatust mõndagi uut teada sellest, mis toimub tänapäeval kosmoses ja sellega seonduvalt maa peal. Kosmosetemaatika kõrval arutleb Nõmmik oma artiklites küllalt avameelselt teaduse, poliitika, kunsti, hariduse olukorra üle Eestis ja maailmas. Teda huvitavad näiteks rahvastikuprobleemid (essee „Eestluse otsingul”), sõnavabaduse ja demokraatia teema („Sõnavabaduse grimassid”), teisitimõtleja isikupära („Kuidas minust sai teisitimõtleja”) jm. Ta pühendab raamatus suurt tähelepanu oma ema, omaaegse Tartu ülikooli professori, geograafiadoktori Salme Nõmmiku (1910–1988) mälestuse põlistamisele. Autor kirjutab raamatu sissejuhatuses:

„Millest mu raamat räägib?
On kaks teed teaduses.
Üks tee Maal. Teine tee – Kosmoses.
Üks tee – geograafias. Teine tee – kosmoseteaduses.
Esimene tee – ema, Salme Nõmmiku tee.
Teine tee – poja, Riho Nõmmiku tee.
Teed olid erinevad, aga mõlemad teed olid teaduses ja mõlemad teed – kordumatult erilised.
Mõlemad olid teerajajad. Raiusid teadusetihnikus oma iseseisvat rada.
Mõlemad teed kulgesid ülikoolides. Esimene – Tartus, teine – Moskvas.
Tinglikult said teed alguse Tallinnast, Kadriorust ja jõuavad lõpule Tartus, Raadil.”

Koostöös ajakirja Akadeemia toimetusega leiavad raamatus taasavaldamist Riho Nõmmiku kaks kosmoseuuringute teemal ajakirjas ilmunud artiklit: „Teadusega Maalt Marsile: Dokumentaaljutustus” (Akadeemia 2020, nr. 3) ja „Koloniseerime kosmose. Laipadega?” (Akadeemia 2020, nr. 10).
 

Tulemas on mitmeid huvitavaid raamatuid ja üllatusi, millest edaspidi!

 
 

 

 
 

 

 

 

Avaleht