© SE&JS ENG  
  Ilmunud raamatudIlmumiselEnimtuntud raamatud  
       
     
 

2018. aastal

juunis:

Eero Medijainen
Raudse eesriide lõimed:
propaganda, avalik arvamus ja Baltikum 1939–1944


Autori sõnul oli raamatu kirjutamise ajendiks tuntud kunstnike Gori (Vello Agori) ja Valloti (hilisema Pulitzeri preemia laureaadi Edmund Valtmani) karikatuurid, mis ilmusid aastatel 1941–1944. Neist kasvas välja teravdatud huvi lääneriikide suhtumisse Eesti ja teiste Balti riikide olukorda sõja päevil.
Raamatu keskne küsimus on, miks ja kuidas liitlased nõustusid Balti riikide annekteerimisega N Liidu poolt? Mahukas sissejuhatuses analüüsib autor avaliku arvamuse ja propaganda vahekordi ja nende tegurite mõju rahvusvahelistele suhetele. Raamat käsitleb okupatsiooni ja eriti sõjaaegset propagandat oluliselt laiemas võtmes, kui seda seni on tehtud. Autor lähtub hüpoteesist, et natslik ja lääneriikide propaganda oma põhiolemuselt oluliselt ei erinenud. Balti riikide õiguslik-riiklik staatus sõltus lääneliitlaste avaliku arvamuse muutmisest ja muutumisest. Eesti karikaturistide kõrge tase ja joonistuste ilmumise sagedus ning autorite suurepärane informeeritus rahvusvahelistes suhetes toimuvast korrigeerib oluliselt senist suhteliselt must-valget pilti Saksa okupatsioonist. Teose suur väärtus on arhiividele ja erialasele kirjandusele toetuv analüüs rahvusvahelistest suhetest aastatel 1939–1944, rõhuasetusega liitlaste omavahelistele kontaktidele, kus tulid arutluse alla Balti riikide olukord ja nende staatuse muutumine sõja käigus. Lisatud on lühiülevaated Balti riikidega sarnases õiguslikus asendis olnud riikide staatuse muutumisest sõja käigus. Raamat sobib hästi õppevahendiks. Ent kindlasti kutsub teos esile ka avalikkuse huvi, mõjutades (või lausa ümber lükates) seniseid arusaamu II maailmasõja ning Eesti ajalooga seotud probleemidest.


oktoobris:

Siim Kallas
Euroopa Liidu lugu
(tööpeakiri)

Siim Kallase raamat jutustab 20. sajandi suurima poliitilise koostööprojekti, maailma ajaloo suurima rahuprojekti saamisloost, arenemisest ja tänapäevast.
Raamat avab, miks Euroopa Liidu kujundamisel tehti just selliseid otsuseid, mis täna meie elu mõjutavad. Miks üldse võeti kasutusele ühisraha euro? Miks juhindub euro just sellistest reeglitest, mis täna nii olulised on, näiteks tasakaalus eelarve nõudest?

Kuidas on üles ehitatud rahvaste vaheline poliitiline koostöö? Millest see oleneb, milline ajalugu on selle kujundanud? Millised on need jõud, mis on huvitatud Euroopa Liidu tugevnemisest ja kes on need jõud, kes selle vastu on?
Raamat püüab jutustada Euroopa Liidu lugu läbi eestlase silmade, autori kogemusele ja teadmistele tuginedes. Teose eesmärk on aidata lugejal näha suuremat pilti, mis ümbritseb ka meie igapäevast elu Euroopa Liidus.

See teos ei kata kindlasti kõike, mis Euroopa Liidus toimus või on täna toimumas. Euroopa Liidu ajaloo üksikasjaline kirjeldus vajaks hiigelhulka lehekülgi, mida tavaline lugeja ei jaksaks läbi lugeda. Aga autor püüab siiski käsitleda kõike, mis tema jaoks olulist on, eriti majanduse ja poliitika vallas.

Kindlasti pakub teos rohkesti ainet mõtiskeluks tänapäeva maailma üle vabaduse ja kurjuse vahel.


 

 

 

 

Tulemas on mitmeid huvitavaid raamatuid ja üllatusi, millest edaspidi!

 
 

 

 
 

 

 

 

Avaleht