© SE&JS ENG  
 


Siim Kallas. Vabaduse ja kurjuse vahel
Euroopa Liidu luguSiim Kallas. Vabaduse ja kurjuse vahel


Toimetajad Sirje Endre, Katre Scott-Hopkins, Kerttu-Liina Tuju

Tänane Euroopa toetub oma toimimises ja traditsioonides suurte eelkäijate unistustele ja paljude põlvkondade pikaaegsele järjekestvale tööle. Siim Kallase Euroopast kirjutatud raamatu eripära on selles, et ta vaatlebki sündmusi ja riike, liitusid ja lahkumisi, vabadust ja kurjust, kaotusi ja võitusid, protsesse ja ideid, visioone ja praktilist elu, kogu suurt Euroopa ajalugu lähtuvalt inimestest, kes seda ajalugu oma mõtete ja tegudega on teinud või tegemas.
Siin on Euroopa Liidu lugu läbi eestlase silmade ning tuginedes autori isiklikule kogemusele ja teadmistele. Kallas keskendub sellele, mis tema arvates on oluline majanduse, poliitika, kultuuri ja inimestevahelise suhtlemise vallas.
Siim Kallas oli Euroopa Komisjoni asepresident 1. nov. 2004 kuni 1. nov. 2014.

Kaks mõtet autorilt:
„Kui poliitiline kaalutlus on lääne tsivilisatsiooni kasuks, siis on vastav ka mänguruum. Mänguruum, mille osaks on ühinenud Euroopa.”

„Eesti keele olemasolu ja eesti rahvuskultuuri areng – ühe väikerahva jaoks elusolemise peamine tingimus.”

Faktikülluse poolest on teos omalaadne Euroopa-aineline teabevaramu.

Autori kummardus Euroopa suurtele isiksustele: raamatus on avaldatud kolm kõnet – Václav Havel, Margaret Thatcher, Herman Van Rompuy.

 

 
 
 

368 lk, fotod, tabelid, kaardid
ISBN 978-9949-7216-4-1

 


 
   
 

 

 

 

Avaleht