© SE&JS ENG  
  Alla Belenkova


Alla Belenkova.
Святoму братству верен я…

Baltimaadest pärit lütseumikasvandike mälestusteraamat

Kujundus Kadi Pajupuu

Venekeelne ajalooaineline raamat „Pühale vennaskonnale olen truu” on pühendatud oktoobris 2011 oma 200. aastapäeva tähistava Tsarskoje Selo Keiserlikule Aleksandri Lütseumile ja selle lõpetanutele. Nende saatust on autor uurinud mitme aastakümne vältel. Siinses raamatus räägitakse lütseumi kasvandikest, kelle elu oli Eesti- ja Liivimaaga tihedalt seotud. Kuulsate suguvõsade nagu Küchelbecker, Delwig, von Berg, Krusensternid, von Kotzebue, Gortšakov, von Wrangell, Benckendorff jpt. nimed räägivad enda eest ise. Nad sidusid oma saatuse Eestiga.

Raamat koosneb kahest osast, millest esimeses jutustatakse suguvõsade lugu, teises – biograafilises leksikonis – on aga entsüklopeedilised andmed lütseumi endistest õpilastest ja teenistujatest, kes on seotud Eestimaa, Kuramaa ja Liivimaaga. Belenkova käesoleva teose näol ilmub esmakordselt raamat, mis avab Baltimaadest, eeskätt Eestist pärit lütseumi kasvandike elu ja saatuse lood. Võib liialdamata öelda, et selle raamatu peategelased on paljude aastate jooksul suurel määral mõjutanud eesti kultuuri ja majanduse arengut.

Raamat ilmus MTÜ Kultuuridialoog tellimusel.

Autorist: Alla Belenkova on Tallinna Linnamäe Gümnaasiumi õpetaja ja tema enda poolt asutatud muuseumi „A.S. Puškin. XX sajand” juhataja. Tunnustatud ajaloouurija, kellelt on varem ilmunud samateemalisi raamatuid ja monograafiaid. Puškini preemia laureaat (2008), rahvusvahelise Puškini fondi medal (Brüssel, 2009).

 
  Алла Ильнична Беленкова – профессиональный филолог, создатель музея "А. С. Пушкин. Век ХХ" при Линнамяэском Русском Лицее в Таллинне. Увлеченный исследователь, автор многих книг и монографий о лицеистах из пушкинского окружения, связанных жизнью и судьбой с Прибалтийским краем. Благодаря ее архивным находкам в научный оборот введено много неизвестных до сих пор или забытых фактов, которые расширяют наше представление о славных страницах истории Эстонии и России. Лауреат Пушкинской премии Эстонии (2008), награждена Пушкинской медалью Международного Пушкинского фонда (Брюссель, 2009).

 
 

632 lk, 300 fotot, millest suur osa ilmub esmakordselt.
ISBN 978-9949-9101-3-7

 

 
   
 

 

 

 

Avaleht